Gouden tips:  OV gebieden

Een schoon OV-gebied zorgt voor tevreden reizigers en vergt minder onderhoud. Deze Gouden Tips vertellen je hoe je samen met alle betrokken partijen tot een schonere omgeving komt.

1 Maak gezamenlijke afspraken over reiniging en beheer

Een ov-gebied bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het perron, de wachtruimte, het voorplein en de parkeerplaats. Vaak heeft ieder onderdeel een andere eigenaar of beheerder. Toch ziet de reiziger deze gebieden als één geheel. Als een deelgebied niet schoon is heeft dat effect op de beleving van het hele ov-gebied. Afstemming over het beheer van deze gebieden is daarom voor iedereen belangrijk. Kijk of je de uitvoering kunt beleggen bij een centrale partij. Denk ook aan afspraken over flyers en gratis kranten, wie verantwoordelijk is voor zwerffietsen en de rol van winkeliers en andere ondernemers in het ov-gebied.

Tips voor schone OV-gebieden Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

Toon alle documenten

2 Betrek ondernemers in het ov-gebied bij de samenwerking

In ov-gebieden zitten vaak winkels en horecagelegenheden. Zij hebben ook belang bij een schoon gebied, omdat mensen daar dan langer verblijven en meer uitgeven. Toch zijn ze ook een belangrijke bron van afval. Hun betrokkenheid is daarom belangrijk. Laat ze bijvoorbeeld een deel van de reiniging op zich nemen (via de 25-meter regel), een afvalbak voor de deur zetten of aandacht schenken aan communicatie. Of vraag ze eens rekening te houden met afval bij de uitgifte van producten (zoals minder servetjes en dekseltjes meegeven).

De 25-meter regel. Achtergrond en toepassingen in de praktijk

Toon alle documenten

3 Plaats afvalbakken op overgangslocaties en looproutes

Gebruikers van ov-gebieden hebben regelmatig enige haast. Ze zullen daarom niet altijd uitgebreid op zoek gaan naar een afvalbak. Daarom is het extra belangrijk dat afvalvoorzieningen hier opvallen en op logische plekken staan. Een aantal logische plekken waarop mensen hun afval kwijt willen: bij het overstappen, bij het betreden van een overdekte ruimte, als iets gekocht of geconsumeerd is of bij wachtplekken. Spoor deze plekken op en zorg er voor voldoende en consistente voorzieningen.

10 tips - Beleving openbaar vervoer

Toon alle documenten

4 Communiceer positief met reizigers en laat het goede gedrag zien in de uitingen

Om het gedrag van reizigers en bezoekers positief te beïnvloeden kun je diverse communicatiemiddelen inzetten. Afvalbakken zijn de meest effectieve dragers voor communicatie en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast kunnen posters en borden in ov-gebieden en in vervoersmiddelen worden ingezet. Je kunt posterlocaties gebruiken door het juiste gedrag te laten zien en reizigers zo te motiveren dat gedrag te vertonen. Posters of beelden op grote, lege muren kunnen het geheel ook wat opvrolijken. De positieve beleving die hieruit ontstaat zorgt niet alleen voor schoner gedrag, maar ook voor een hoger veiligheidsgevoel.

Adviesrapport pilot bus- en tramhalte op station Leidschenveen. Verminderen van zwerfafval op een OV halte

Toon alle documenten

5 Toon gastheerschap

Al het personeel in het ov-gebied wordt door de reiziger onbewust beschouwd als ambassadeur van het gebied. Als deze mensen zich schoon gedragen, vriendelijk en behulpzaam zijn, voelt de reiziger zich meer welkom en prettiger. Stimuleer het aanwezige personeel ook om zich gastheer te voelen en zich als gastheer te gedragen en zo de beleving van de voorbijgangers positief te beïnvloeden. Dit kan gaan om zichtbaar reinigers, toiletdames, conducteurs, buschauffeurs, enz. Zij kunnen zich als gastheer gedragen door bijvoorbeeld het goede voorbeeld te geven met het weggooien van afval en peuken, af en toe wat op te rapen, reizigers te begroeten en hen een prettige reis te wensen, of reizigers de weg te wijzen.

Schone OV-locaties; wat doet dat met de reizigersbeleving? 10 tips - Beleving openbaar vervoer

Toon alle documenten

6 Zorg dat de hele omgeving er schoon en verzorgd uitziet

Bij ‘schoon’ gaat het altijd om een totaalplaatje. Niet alleen de hoeveelheid zwerfafval is van belang. Ook hoe schoon afvalbakken en gevels zijn, de aanwezigheid van graffiti, vandalisme, onkruid, achterstallig onderhoud en de aankleding van het gebied spelen mee. Het totaalplaatje moet kloppen. Dit betekent ook dat alle objecten, zoals bankjes, informatieborden en servicelocaties op de juiste plek staan en goed onderhouden zijn.

10 tips - Beleving openbaar vervoer Tips voor schone OV-gebieden

Toon alle documenten

7 Creëer een sfeervolle inrichting

Op een aantrekkelijk ontworpen locatie is het eenvoudiger om de schoonbeleving op een hoog niveau te krijgen. Mensen zullen zich hier ook schoner gedragen. Bovendien heeft de vormgeving en inrichting het meeste invloed op hoe prettig men een locatie vindt. In het openbaar vervoer is daarnaast de wachtervaring erg belangrijk. Sfeer kun je op allerlei manieren creëren: via planten, verlichting, kleuren, kunst, of bijvoorbeeld muziek. Zorg uiteraard ook dat er een mooie afvalbak staat. Zo worden voorzieningen onderdeel van de prettige aankleding.

Adviesrapport pilot bus- en tramhalte op station Leidschenveen. Verminderen van zwerfafval op een OV halte Schone OV-locaties; wat doet dat met de reizigersbeleving?

Toon alle documenten

8 Houd rekening met het afvalgedrag van rokers

Peuken veroorzaken veel afvaloverlast. Veel rokers steken een peuk op als ze wachten op hun trein, metro of bus en willen dan vaak net voor het instappen van hun peuk af. Sommigen doven hun peuk wanneer ze de overdekte stationshal of een perron betreden. Zorg daarom voor voldoende opvallende peukenvoorzieningen op deze locaties, zodat ze hun peuken niet op de grond gooien. Rokers hebben verder de neiging om rond de plek van de peukenvoorziening te roken. De peukenvoorzieningen slim positioneren kan daarom een goede manier zijn om rokers te clusteren en hun overlast voor andere reizigers te beperken. Zorg dat deze voorzieningen op een logische plek staan, zodat rokers de weg ernaartoe steeds weten te vinden.

Peukenonderzoek stations Vleuten en Terwijde

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.